Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Certyfikat Akredytacyjny

Akredytacja 2016

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO 9001

Przyjęcia do szpitala

Szpital przy ul. Wyzwolenia 18

IZBA PRZYJĘĆ Szpitala przy ulicy WYZWOLENIA 18 udziela świadczeń  CAŁODOBOWO.
Podstawowa działalność Izby Przyjęć obejmuje :
1. Badanie lekarskie pacjentów zgłaszających się do szpitala
2. Ustalanie terminów przyjęcia na oddziały szpitalne
3. Przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego na oddziały :
- Onkologii,
- Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej,
- Radioterapii,
- Ginekologii Onkologicznej,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4. Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w szpitalu lub zostali zakwalifikowani w późniejszym terminie
5. Przyjęcia pacjentów bez skierowania w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
6. Koordynację transportów medycznych

Szpital przy ul. Wyspiańskiego 21

W Izbie Przyjęć Szpitala przy ul. Wyspiańskiego 21 udzielane są świadczenia medyczne:
- pacjentom przekazanym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego,
- pacjentom bez skierowania w stanach nagłego zagrożenia życia lub nagłego poważnego zagrożenia zdrowia,
- pacjentom posiadającym skierowanie do szpitala
UWAGA
1. Izba Przyjęć udziela świadczeń CAŁODOBOWO.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci w stanach zagrożenia życia.
3. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz.
4. Czas oczekiwania może wydłużyć się od 2 do 4 godzin.

W IZBIE PRZYJĘĆ NIE UDZIELA SIĘ PORAD AMBULATORYJNYCH.

W celu przyjęcia do oddziału szpitalnego proszę przygotować:
- dokument zawierający numer pesel,
- w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ , dowód potwierdzający ubezpieczenie (książeczka ubezpieczeniowa, RMUA, legitymacja emeryta – rencisty) lub wypełnić oświadczenie,
- nr telefonu kontaktowego do rodziny lub osoby wskazanej,
- posiadane wyniki badań,
Korzystanie ze świadczeń medycznych poza kolejnością.
Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest okazanie dokumentu zawierającego numer pesel , w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ , dowodu potwierdzającego ubezpieczenie lub wypełnić oświadczenie
oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj. odpowiednio:
- Legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydanej przez Ministra Zdrowia;
- Legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża;
- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o symbolu ZUS Rw-51;
- Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o symbolu Rw-52;
- Legitymacji Kombatanta wydawanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna: art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zm.).

PORADY AMBULATORYJNE W NOCY, W ŚWIĘTA I W NIEDZIELE

dla mieszkańców Bielska – Białej i okolic udzielane są:

- w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej –
w tzw. poradniach lekarza rodzinnego (dawniej poradniach rejonowych) – z możliwością zamówienia lekarskiej wizyty domowej w dni robocze do godz. 18-tej,
- w ambulatorium Bielskiego Pogotowia Ratunkowego (porady ogólne) –
z możliwością nocnej i świątecznej wyjazdowej pomocy medycznej (tel. 33 812 34 12):
- w dni powszednie 1800 – 800
- w niedziele i święta 24 godziny/dobę,
- Ambulatoria Bielskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujące w ramach nocnej
i świątecznej pomocy medycznej na terenie powiatu bielskiego znajdują się:
- Bielsko- Biała ul. Emilii Plater14
- Czechowice -Dziedzice ul. Żwirki i Wigury 1
- Szczyrk ul. Zdrowia 1
Pacjenci oczekujący na planowe przyjęcie do szpitala proszeni są o telefoniczne potwierdzenie terminu hospitalizacji w oddziale do którego są kierowani.

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII Z PODODDZIAŁEM  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
ODDZIAŁ NEUROLOGII
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
ODDZIAŁ KARDIOLOGII
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Szpital przy ul. Emilii Plater 17

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, zwanym dalej „wnioskiem”, występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego,
Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego.
Do skierowania świadczeniobiorca załącza:
1) wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy,
Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.
Kierownik zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy
oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.

Podstawa prawna:

Dz.U.2012.731 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r.)

- Oddział Medycyny Paliatywnej:

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ, Przychodnie Specjalistyczne, Oddziały Szpitalne i indywidualne praktyki lekarskie.

 

Autor:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. W cookies nie są gromadzone żadne dane osobowe, ani dane wspierające śledzenie użytkownika. Można wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zapoznaj się z Informacją dotyczącą zastrzeżeń prawnych i polityki prywatności.

Zamknij